Administratorem danych osobowych jest:

AQUA DREAM Agata Litwińska
ul. Szafirowa 3/23
20-573 Lublin
NIP- 5632301862

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • dane kontaktowe, które nam przekazałeś w formularzu rejestracyjnym tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu
  • adres korespondencyjny, jeśli podałeś nam go do wysyłki materiałów szkoleniowych, certyfikatów, faktur

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

  • informowania Cię o naszych nowych szkoleniach, warsztatach, konwencjach
  • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych usług
  • informowania Cię o szczegółach dotyczących szkolenia, na które się zapisałeś

Jakie są twoje prawa?

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez AQUA DREAM SCHOOL danych osobowych.